22 กรกฎาคม 2562 นกแก้วปากส้ม ชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ที่สุด เพิ่มจำนวนอย่างน่าทึ่ง

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2730389

ปีนี้เป็นปีที่นกแก้วเล็กปากส้ม Orange-fronted Parakeet ชนิดหายากที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ออกลูกมากเป็นพิเศษในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา หลังจากถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงสูญพันธุ์ขั้นวิกฤติ กระทรวงการอนุรักษ์ของประเทศนิวซีแลนด์เปิดเผยว่า ฤดูกาลนี้นกแก้วปากส้ม หรือ กาการิกิ การากา เกิดในป่าธรรมชาติอย่างน้อย 150 ตัว ส่งผลให้เพิ่มประชากรเป็น 2 เท่า จากที่เคยประเมินว่าอาจมีนกแก้วนิวซีแลนด์หลงเหลือเพียง 100-300 ตัว เจ้าหน้าที่กระทรวงอนุรักษ์พบรังนกแก้วปากส้มอย่างน้อย 31 รังในป่าแคนเทอร์เบอรี เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ในปีนี้ มากกว่าปีที่ผ่านๆ มาถึง 3 เท่า สาเหตุหลักเนื่องจากเมล็ดพันธุ์พืชแถบชายหาดอุดมสมบูรณ์มาก อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องระวังภัยให้นกจากนักล่า เช่น หนู พังพอนหางสั้น และแมวจรจัดซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นมากเช่นกัน อีกทั้งการถูกบุกรุกถิ่นที่อยู่ด้วย เมื่อนานมาแล้ว นกชนิดนี้เคยพบได้ง่ายทั่วประเทศนิวซีแลนด์ แต่จำนวนลดลงไปมากเมื่อ 100 กว่าปีก่อน และเคยคิดว่าสูญพันธู์ไปแล้ว จนกระทั่งมีผู้พบเห็นอีกครั้งในแคนเทอร์เบอรีเมื่อปี  2536